Konsten att hämnas – Artemisia Gentileschi (1593-1653)

Artemisia föddes den 8 juli 1593, var dotter till en framstående målare Orazio Gentileschi (1563-1639). Faderr var en begåvad elev … Mer

VÄLGÖRENHET I KONSTEN.

Under medeltiden var det en religiös skyldighet att hjälpa fattiga och sjuka. Kyrkan, snarrare sagt, kloster hade plikt att hjälpa … Mer