Medicéerna- dröm om evigheten eller den första konstspekulanter?

Allt började med pengar, ullhandel och ekonomiska tillväxten till en familj från Florens. Det var inte någon vanlig italiensk släkt. Deras medlemmar var kunniga att påverka statens näringsliv, utöka sin position och styra. En typisk förbindelse mellan MAKTEN och PENGAR. Men som är mest fascinerande för mig, att detta familjen startade den italienska renässansen. Jag vill kort presentera släktens medlemmar och framför allt koncentrera sig på konsten. Och det kommer att vara KONST genom en stor bokstav ”K”.

Giovanni och Piccarda.

Bakom Medicis förmögenheten stor Giovanni di Bicci di Medici (1360-1429). Han grundade banken i 1397 och från den tidpunkten kommer makten att koncentreras i familjens gyllene händer. Giovanni visade en stor intresse för konsten. Han satt i kommitté för uppdraget vem ska utforma Baptisteriets di San Giovanni nya bronsdörrar.

Christofano dell`Altissimo (1525-1605)
Porträtt av Giovanni di Bicci de’ Medici” (ca.1560-65)
oil on panel, 59 x 43 cm, Uffizi


En florentinsk romansk byggnadsstil från XII-talet kommer att få nya former

Paradisporten till baptisterium.
Lorenzo Ghiberti (1378-1455) har vunnit tävling
och arbetade under 20 år att skapa nya lösningar : reliefteknik.
Resultatet: tredimensionella figurer

Giovanni var en riktigt konstfrämjare. Han sponsrade ombyggnad av basilika San Lorenzo. Arbete pågick mellan 1421-1469 och påbörjades av arkitekten Filippo Bruneleschi (1377-1446) för att fortsätta senare av Michelozzo di Bartolomeo (1396-1472). Basilikan ser inte ut som en riktigt pärla men innehåller otroliga fresker, skulpturer och tavlor. Att nämna bara konstnärer som jobbade inuti: Michelangelo, Donatello och Andrea Verocchio.

Grova stenfasaden ”pietra serena”(brun sten) omfattar
hela byggnaden och är en av första renässanstecken i Florens

En gammal och ny sakristia i San Lorenzo blev en begravningsställe för över femtio Medici familjemedlemmar. Här vilar också själv Giovanni med sin fru Piccarda, föräldrar till generationen som hade stora drömmar och förväntningar.

Antonio del Pollaiuolo (1432-1498)
” Piccarda Bueri” (ca.1470)
Museum Poldi Pezzoli, Milano

Cosimo il Vecchio ”Pater patriae”

Sonen Cosimo Il Vecchio (1389-1464) tog över makten och konsoliderade bankverksamheten. Han kunde inträda konstmecenat i större perspektiv än hans fader. Familjen växte, behövde en representativ hus och Michelozzo di Bartolomeo påbörjade bygga Palazzo Medici (1444-84). Det var hans riktigt opus magnum.

Palazzo vid Via Cavour har 3 våningar:
-rustik bottenvåning med bankens huvudkontor
-representativ del (piano nobile) med vackra appartementer
-sista våning med mindre utrymme tillhörde barn och tjänstefolk
http://www.palazzomediciriccardi.it

I mitten fanns atrium, en öppet del med taköppning, där familjemedlemmar kunde vila, promenera, umgås och beundra Donatellos Bramante skulptur ”David” (ca.1440). Den vackra statyn stod centralt, så att man kunde kolla på första renässansakt från varje sidan, från varje perspektiv!

Donatello (ca.1386-1466) ”David”
Brons (158 cm)
Museo Nazionale del Bargello, Florens

Konstnärligt mest intressanta är de freskerna i huskapellet på andra våningen i Palazzo Medici (Capella dei Magi). År 1459 målade Benozzo Gozzoli (1420-98) en biblisk scen föreställande de heliga tre kungarna på färd att hylla Jesus födelse. Helt otroligt är detta fresk. De tre vise männens resa ledde genom ett fantasifullt landskap: slingrande vägar, klippor, raviner, skogar och lundar. Både kungar och deras hovmän är klädda i rika kläder. I själva verket är det en bild av Medici familjen. Deras kläder är ännu i dag tidlösa, ett vackert och första exempel på den florentinska ”haute couture”.

”De heliga tre konungarnas färd”(1459-62)
fortfarande i Palazzo Medici Riccardo
all fresco 405 x 516 cm
Religiös syfte eller helt representativ funktion?

Förutom att utöva inflytande över det politiska makten i Florens använde Cosimo stora delar av sin rikedom för att sponsra bildkonstnärer och arkitekter. Brunelleschi byggde vidare på San Lorenzo som kommer att vara den sista viloställe för härskare. Cosimo den äldre avled 75 år gammal och efter döden fick han titel ”Fäderneslandets fader”.

Detalj från Benozzos fresk är det enda verkligt säkra porträttet av Cosma il Vecchio!

Mina damer och herrar, dags att presentera Piero di Cosimo de Medici.

Sonen Piero di Cosimo (1416-69) tog officiellt makten över banken och har kommit till historien under namn Il Gottoso (den giktbrutne). Han drabbades av gikt, vad har varit typiskt vid dåtidens matvanor. Piero dog knappt 5 år efter sin far, men han har hunnit att skriva sig in familjens historia som konstfrämjare. Hans vacker fru Lucrezia Tornabouni (1425-89) var ofta avbildad av kända konstnärer.

Mino da Fiesole ( 1429-84) utformade skulptur-porträtt av Piero di Cosimo (1453)
Museo Nazionale, Bargello
Domenico Ghirlandaio ( 1448-94) skapade fresken
”Johannes Döparens födelse”
i högkoret Santa Maria della Novella(1485-90).
Lucrezia är en av två damer

Sandro Botticelli i tondo ”Madonna del Magnificat” (1483-85) skildrade Lucrezia som Jungfru Maria
tempera on panel, dimension118 cm,
Uffizi

Piero tillbringade sina dagar i närheten av samlade handskrifter, antika medaljer och mynt. Han hann inte med många byggnadsprojektet. Mecenat och stöd till stora konstnärer som Botticelli, Uccello, Lippi gav honom plats i den italienska konsthistoria.

Sandro Botticelli målade ”Konungarnas tillbedjan” efter Pieros död (1476-77) till ett privatkapell i Santa Maria Novella. Vad märkligt att en klassisk biblisk scen blev anledning att avbilda Medici-släktingar. O tempora, o mores- låt oss beundra detta fantastisk måleriet.

Botticelli framställde Cosimo Il Vecchio nära Jesusbarn,
Piero di Cosimo i röda mantel,
Sandro Botticelli i gula mantel, längs till höger blickar ut ur bilden.
tempera on panel, 111 x 134 cm
Galeria degli Uffizi

En omvittnad charm hos Lorenzo il Magnifico.

Sonen till Piero och Lucrezia hade ärvt de bästa egenskaperna. Lorenzo (1449-92) var en bra politik och författare. Om vi säger ”renässansmänniskan”, tänker vi framför allt om honom. Även idag, 500 år efter hans död. Lorenzo kretsade runt sig humanister, poeter, filosofer, konstnärer. Han gav sin protektorat för största av dem: Leonardo Da Vinci, Sandro Botticelli , Andrea Verocchio och Michelangelo Buonarroti.

Domenico Ghirlandaio skildrade Lorenzo il Magnifico utan att idealisera honom!
fresk ”Historia om helige Franciskus”

Capella Sassetti i kyrkan Santa Trinita (1480-85)

En bra politik, diplomat och härskare behövde en lämpligt fru. Valet föll på Clarice Orsini som han gifte sig i året 1469. Ny par behövde en ny residens. Uppdraget fick arkitekt Giuliano da Sangallo (1443-1516).

Domenico Ghirlandaio ”Porträtt av Clarisa Orsini” ( 1490)
oil on panel, 75 x 52 cm
National Gallery of Ireland

Poggio a Caiano (1480-85) blev mönster för alla senare italienska lantvillor, adelsgods utan försvarstorn och murar. En residens inspirerad av antikens ”villa rustika” med kolumner och öppet portik är fortfarande ett flitigt turistmål.

Villa Poggio a Caiano är öppet för besökare med gratis inträde.
Alla Medicis villor med sina vackra och stämningsfulla trädgårdar ingår i ett världsarv.

Under 1580-talet intensifierade Lorenzo sitt mecenatskap. Andrea del Verrocchio utförde inte bara ”Putto med delfin” (1479) till medicinska Villa di Castello, men också ”David” (1473-75). Den mjuka formen och anatomiskt exakta modelleringen var element som Verrocchio förde vidare till sin mest berömda elev- Leonardo da Vinci. Man tror att hypotesen är trolig att Leonardo porträtterades som David.

Putto- är ett namn på nakna barngestalter.
Renässans har tagit det från antiken.
Vi kan beundra den vacker skulptur i Palazzo Vecchio
Verocchio ”David” (ca.1466-69) brons, 126 cm
Museo Nazionello, Bargello

En vänskap och samtidigt mecenat skapade Lorenzo il Magnifico med Michelangelo Buonarroti (1475-1564). Artisten var bara 14 år gammal när Lorenzo upptäckte hans talang och tog under sina vingar.

Titta bara på den en av första Michelangelos verk: ”Madonna della Scala”(ca.1490) som är utformad i teknik ”planrelief”, vad innebär att figurer är svagt upphöjda från bakgrunden. Vilken fin och naturlig scen skapade Michelangelo: Jungfrun sitter med barn vid trappan och ammar.

Michelangelo Buonarrotti
Marmor, höjd 40 cm
Casa Buonarrotti
http://www.casabuonarroti.it

Lorenzo il Magnifico avled i april 1492, knappt 43 år gammal och begravdes i San Lorenzos sakristian. Naturligtvis fick Michelangelo ett uppdrag att uppträda fyra gravmonumenten i Medicikapellet. Han fullbordade monumenten över Giovanni och Lorenzo di Medici med symboliska gestalterna Natten och DagenSkymningen och Gryningen. Detta arbete presenterar en helt ny stil- manierismen. Medicéernas mecenatskap har kommit till en ny epok- romska påvar och deras kända enorma projekten.

” Dagen”
”Natten”
Grynningen”
”Skynningen”

Bröder Piero och Giovanni.

Lorenzos söner: Piero di Lorenzo (1471-1503) och Giovanni (1475-1521) var två olika personligheter. Piero kallas i historien för ”Il fatuo” (den dumdryge) eller ”lo Sfortunato” (den olycksdrabbade). Han härskade över Florens 1492-94, men det verkade att han saknar sin fars charm och begåvning. Det är ingen konstigheten att den franska kungen Karl VIII utnyttjade situation och marscherade mot Italien (Neapel) via Florens territorium. Medici huset hade en gammal fredsöverenskommelse med Neapel och ville stoppa den franska armén. I resultatet kostade det Piero di Lorenzos makt och rike. Olycklig och sviken av florentinska rådet (Signorian) blev furste förvisad från Florens. Under en överskeppning på floden Gargliano i 1503 kantrade hans båt och Piero di Lorenzo drunknade. Han blev bara 31 år gammal.

Agnolos Bronzino verkstad ”Porträtt av Piero di Lorenzo” ( ca.15
Warehouse of the Galleries

Giovanni de Medici (1475-1521) gjorde en riktigt karriär, från kardinal ämbeten till påvens nominering. Han antog namnet Leo X och visade till hela världen sina viktigaste egenskaper: han var en njutningslysten renässansman och mecenat. Flera av berömda konstnärer är knutna till ”Pappa Leone” (1513-21), bara att nämna Michelangelo och Rafael Santi.

Rafael Santi ”Porträtt av påve Leo X med kardinaler Giulio de’ Medici och Luigi de’ Rossi” (ca.1518)
oil on panel, 155,5 x 119,5 cm
Uffizi


Makt och konst.
Papa Leone var antagligen icke-troende.
Efter valet hade han sagt: ”Eftersom Gud har givit oss påvedömet, ska vi njuta av det!”

Det största av hans pontifikat konstnärliga idéer var byggandet av PETERSKYRKANS och utsmyckningen av Sixtinska kapellet. Under hans tid blev Rom ett centrum för kultur, konst och arkitektoniska framsteg. Men för omfattande extravagans och mecenat ådrogs priset av den påvliga skattkammaren, som Leo lämnade praktiskt taget helt tomt…

Påven Leo hejdar hunnerna under Attila.
Rafaels fresk i Vatikanen (1514)

Styre i Florens övertogs till Piero Il Fatuos son- Lorenzo (1492-1519). Det var till honom dedicerade Niccolo Machiavelli sin berömda skriften ”Fursten”, men utan någon större uppskattning. Medicis återvändning var möjligt tack vore hjälp av påvens stöd.

Ännu en påve i familjen.

En till Medici kardinal blev nominerad till påvens ämbetet. Giulio de Medici (1478-15) var en utomäktenskaplig barn till Giuliano, brorson till Lorenzo, Il Magnnifico. Han antog namnet ”Pappa Clemente” VIII (1523-34) och förtalade faktisk det heliga ämbetet. Många nordiska länder slutade sin band med katolska kyrkan. Spanska och tyska legoknektar plundrade Rom (1527) och händelse kallas i historia för ”Sacco di Roma”.

Sebastiano del Piombo (1485-1547) ”Påve Clement VIII” (ca.1531)
oil on slate, 41 x 34 cm
Getty Center Museum

Trots katastrofala politiska beslut gjorde påven Clement VIII största kulturella insatser. Han kände Michelangelo sedan många år tillbaka och gav honom uppdrag att planera biblioteket som skulle förvara 11 000 gamla manuskripten och 4 500 tryckta böcker. Biblioteca Laurenziana uppfördes i anslutning till kyrkan San Lorenzo. Arkitekturen planerades på en manieristisk stil med vackra trappor, vestibul och korridorer. Det var det första offentliga biblioteket med världslig litteratur samlad sedan antiken.

Läsrummet i Biblioteca Medicea Laurenziana (1525-1571)
http://www.bmlonline.it
Vestibul

Michelangelo skulle jobba i Sixtinska kapellet redan tidigare mellan 1508-12. Han målade taket med scener av skapelsehistorien och skulle fortsätta vidare. Clemens VII påpekade från år 1533 men arbete börjades 1536 då hade Clemens dött…

Yttersta domen” tog sju långa år att färdigställa. Fram till idag anses den fresken vara det största verk skapat av en enskild konstnär i historien. Denna enorma målning visar över 400 figurer ordnade i två delar: den himmelska och den jordiska.

Innan man sett Sixtinska kapellet, kan man inte ha någon riktig uppfattning om vad människan kan åstadkomma”- skrev Goethe och varje människa som har sett det mirakulösa arbete stämmer med honom.

Michelangelos ”Yttersta domen” (1536-41) gör en stor intryck!
1370 x 1220 cm
1. det är målad som altartavlan
2. finns ingen särskilt delningslinje mellan välsignade och fördömda-
alla väntar på den sista dagen!
Sixtinska kapellet, Vatikanstaten
Änglarna
Misericordia
Sju trumpeter

Cosimo den store -makt och konst.

Vi lämnar nu gudomliga i himlen och återkommer till jordnära Medici- släktingar. Den nye hertigen, Cosimo I (1519-74), tyckte om familjetraditioner att framträda konstmecenat. Han gifte sig med Eleonora di Toledo (1522-62), dotter till spanska vicekungen, vilket beslut skapade goda diplomatiska och ekonomiska möjligheter.

Cosimos favoritarkitekt och målare Giorgio Vasari (1511-74) utsmyckade byggnad vid Piazza Signoria, men i 1550 flyttade familjen till nyss inköpta Palazzo Pitti. På sådana sätt en gammal residens fick namnet Palazzo Vecchio. Men viktigaste uppdrag gällde att bygga det nya förvaltningskomplex mellan Palazzo och floden, komplex som kunde omfatta domstolen, lokaler för råden och statsbyråkratin. Det fick namnet Gli Uffizi , ”kontoren”. Hit fördes snart hela Medicis konstsamlingen (1565) vilken idag är en av största världens museum!

Galeria degli`Uffizi (1560-81) rymmer konstskatter som Botticellis ”Venus födelse”, da Vinci,
Tiziano, Caravaggio och många kända konstnärer, samlingar från 1300-talet till moderna tider

Storhertigen Cosimo lag märke till en begåvad skulptör Benvenuto Cellini (1500-71) som utförde flera verk till Mediceerna. Bronsskulpturen ”Perseus men Medusas huvud” (1545-54) har en politisk sammanhang och affirmerar Cosimos makt.

”Perseus med Medusas huvud” brons
Loggia dei Lanzi, Florens

Benvenuto Cellini ”Cosimo I” som en romersk befälhavare (1546-1548)
Museo Nazionale del Bargello

Mecenatskap fortsätt vidare….

Agnolo di Cosimo Di Mariano, kallad Bronzino (1503-72) var hovmålare hos Cosimo den store. redan under 1540-1545 vid utsmyckningen av Palazzo Vecchio. Han målade både religiösa fresker och skapade underbara porträtter.

Agnolo Bronzino ”Eleonora med son Giovanni” (1545)
oil on panel, 115 x 96 cm
Uffizi
Bronzino ”Porträtt av Cosimo i rustning”” (1545)
tempera on panel, 76 x 59 cm
Nationalmuseum, Poznan

Dags att avsluta den fantastiska konstresa till Florens och område. Men hur får vi fullborda vårans berättelse utan Sandro Botticellis mest kända, allegoriska målningar?

Missade vi någonting?

Som sagt kontrollerade familjen Medici stora egendomar runt Toscana. Först och främst var lantliga palatset ett sorts maktdemonstration, samtidigt tillflyktsort för vila och nöje. Åtminstone byggdes trettio Medicivillorna och alla de ingår idag i ett världsarv. En av vackraste var Villa di Castello byggdes under 1427-77 med trädgården skapad an Niccolo Tribolo. Parken med fontäner, statyer och en grotta, blev kända i hela Europa. Villan rymde också några av Florens stora renässansmästerverk ”Venus födelse” och ”Våren” (Primavera).

Målningar sponsrade Lorenzo di Pierfrancesco och hans bror Giovanni. Det finns så många teorier och interpretationer vad gäller allegorier på tavlor, symboler och funktion. Den mytologiska miljö, vackra kroppar, subtila rörelse och oerhört vacker natur förtjuser folk runt i hela världen.

”Venus födelse” (ca.1485)
tempera på duk,172,5 x 278,5 cm
Uffizi
”Primavera” (1482-85)
tempera på trä, 207 x 319 cm
Uffizi

Hur stolta har varit Medici av sin förmögenhet och kulturpåverkan, det kan vi märka. Dem skapade dynasti som hade förbindelse med kungar, påvar- fast på början det var bara en ullhandel! Medicéerna var första i den europeiska historien härskare som med full medvetande och kännedom sponsrade konstnärer, först att bygga eget samling och förmögenhet, för det andra att satsa på Florens utveckling och prosperity.

Tack alla för en fantastisk konstresa till statens portar, till Florens som är stolt av sina rikedomar och välkomnar alla som vill bara se detta!

KÄLLOR:

G. Hägg ”Medici” (2014)

R. Hermansson & S. Fyring ”I den blekröda kupolens skugga” (2011)

E. Micheletti ”Family Portrait. The Medici of Florence” (1993)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s