MEDICI-FAMILJEN mecenat: dröm om evigheten eller en första konstinvestering?

Vill ni veta mer om Florens, gamla kyrkor, tavlor och Medici familje?
Vi ska göra en konstresa till Toskanien, till Renessänsen.

Allt började från pengar, ullhandel och ekonomiska tillväxten till en familj från Florens. Deras medlemmar var kunniga att påverka statens näringsliv, utöka sin position och till slut styra. En typisk förbindelse mellan MAKT och PENGAR. Men som är mest fascinerande för mig, att detta familj startade den italienska renässansens födelse! Jag vill kort presentera Medicimedlemmar och framför allt koncentrera på konsten. Och det kommer att vara KONST via stor ”K”.

En av ledare Giovanni di Bicci di Medici (1360-1429) startades banken och från den tidspunkt kommer makten att bygga ut. Giovanni blev det första av härskare i Florens, någon som har grundat familj position. Han visade intresse för konsten. Han satt i kommitee för uppdraget vem ska utforma Baptisteriets di San Giovanni nya bronsdörrar.

En florentinsk romansk byggnadsstil(1059-1128) kommer att få nya former.
Paradisportarna
visuell bild
Paradisportarna (omtalad så av Michelangelo)
Lorenzo Ghiberti(1378-1455) har vunnit tävling
jobbade här mellan 1425-52
att skapa nya lösningar : relief med central perspektiv,
tredimensionella figurer.
Östra sidan baptisteriet i Florens.

Giovanni var en riktigt konstfrämjare. Han sponsrade ombyggnad av basilika San Lorenzo i helt ny still. Arbete pågick mellan 1421-1469 påbörjades av arkitekten Filippo Bruneleschi (1377-1446) senare Michelozzo. San Lorenzo ser inte ut som riktigt pärla men innehåller inne otroliga fresker, skulpturer och tavlor. Att nämna bara konstnärer som jobbade i basilikan: Michelangelo, Donatello och Andrea Verocchio.

Grova stenfasaden av ”pietra serena”(brun sten) omfattar
hela byggnaden och är en av första renässanstecken i Florens.

En gammal och ny sakristia i San Lorenzo blev en begravningsställe för över 50 Medicis familj medlemmar. Här vilar också Giovanni med sin fru Piccarda, föräldrar till generation som hade stora drömmar och förväntningar.

visuel
Agnolo Bronzino (1503-1572)
S.k postum porträtt, gjord 100 år efter döden,
efterbildning av mynt eller sigillum.
Warehouse Gallery
Antonio del Pollaiuolo (1432-1498),florentisk målare
avbildade Piccarda på en vacker och idealiserad sätt
ca.1470
Museum Poldi Pezzoli, Milano

Företrädare blev Cosimo Il Vecchio, den äldre (1389-1464), som senare fick titel”Pater patriae”. Han konsoliderade bankverksamheten och kunde inträda konstmecenat i större perspektiv än sin fader. Familjen växte, behövde en representativ hus och påbörjades bygga Palazzo Medici(1444-84). Arkitekten Michelozzo di Bartolomeo skapade en riktigt opus magnum.

Palazzo har 3 våningar:
-rustik bottenvåning med bankens huvudkontor
-representativ del (piano nobile) med vackra appartementer
-sista våning med mindre utrymme tillhörde barn, tjänstefolk
http://www.palazzomediciriccardi.it

I mitten fanns atrium,en öppet del med taköppning, här familjemedlemmar kunde vila, promenera, umgås och beundra Donatellos skulptur ”David” (ca.1440). Monument stod centralt, så att man kunde kolla på första renässansakt från varje sidan- perspektiv!

David är söt yngling med långa hår och hat. Han står lite nonchalant
med ena handen på höften och en fot på Goliats huvud. Det är lite svårt att
tro, den söta pojke har behärskat kraftigt Goliat?
Brons(158 cm)
Museo Nazionale del Bargello, Florens

Konstnärligt mest intressanta är det freskerna i huskapellet på andra våningen i Palazzo Medici (kallad Capella dei Magi). År 1459 målade Benozzo Gozzoli en biblisk scen föreställande de heliga tre kungarna på färd att hylla Jesus födelse. Helt otroligt är detta fresk! Den innehåller aktuella porträtter av Cosimo, sonsons Lorenzo il Magnifico (10 år gammal) och Giuliani di Piero(6 år gammal) och fantasiskapelser av medlemmar som dog tidigare. Deras kläder är ännu i dag tidlösa, vackra exempel på florentinsk ”haute couture

”De heliga tre konungarnas färd”(1458-59)
fortfarande i Palazzo Medici Riccardo .
Beställde fresken Cosimo den äldre i religiös syfte eller helt representativ?
För att möta officiella gäster och visa familjens storheten?

Benozzo Gozzoli kände att han utför en stor mästerverk, han målade sitt självporträtt i mängden av folk som bevis på konstnärens medvetande.Vi har ingen problem att identifiera honom. Han bär en röda mössan med inskrivna latinska ord OPUS BENOTTI !

Cosimo Medici avled i den för tiden höga åldern av 75 år. Han vilar i kryptan under San Lorenzo utan speciella monument och detaljer. Enkel grav i röda porfyr med vackra, gröna medaljonger utformade Andrea Verocchio (1465-67).

Sonen Piero di Cosimo (1416-69) tog officiellt makten över banken och har kommit till historien under namn Il Gottoso (den giktbrutne). Han drabbades av gikt, vad har varit typiskt vid dåtidens matvanor och blivit ofta sängliggande. Han dog knappt 5 år efter sin far… Vi kan se Pieros autentiska porträtt på Benozzos fresk och beundra byst skulptur av Mino da Fiesole (ca.1430-84). Hans vacker fru Lucrezia Tornabouni (1425-89)var oftare tecknad av kända konstnärer. Utbildad i humanistisk andan var litterärt begåvad och har lämnat efter sig många fina diktverser.

Mino da Fiesole utformade skulptur (1453)
# Museo Nazionale, Bargello
Domenico Ghirlandaio ( 1449-94)skapade fresken
”Johannes Döparens födelse”
i högkoret Santa Maria della Novella(1485-90).
Lucrezia är en av två damer
# fortfarande i kyrkan

Piero tillbringade sina dagar i närheten av samlade handskrifter, antika medaljer, mynt. Han hann inte med många byggnadsprojektet. Men stöd till konstnärer som Botticelli, Uccello, Lippi gav honom plats i den italienska konsthistoria. Sandro Botticelli målade ”Konungarnas tillbedjan” efter Pieros död (1476-77) till ett privatkapell i Santa Maria Novella. Igen en klassisk biblisk händelse blev anledning att avbilda Medici-släktingar.

Botticelli framställde Cosimo den äldre nära Jesusbarn,
Piero di Cosimo i röda mantel,
han själv(!) i gula mantel, längs till höger blickar ut ur bilden.
# Galeria degli Uffizi

En av mest storartad mecenater i släkte Medici var Lorenzo, kallad il Magnifico (1449-1492) inte heller på grund av sitt utseende, snabbare på grund av personlighet och intellektuella drag. Han kunde dra till sin närmaste krets humanister, poeter, filosofer. Lorenzo gav sin protektorat för Leonardo Da Vinci, Sandro Botticelli , Andrea Verocchio och särskild nära stod honom Michelangelo Buonarroti.

Domenico Ghirlandaio,
fresk ”Historia om helige Franciskus” i Capella Sassetti (1480-85)
Lorenzo står mellan chef för Medicibankens, Sassetti och lokalpolitikern Antonio Pucci.
Hans ansikte är inte alls idealiserad: realistisk porträtt!
#kyrkan Santa Trinita

En bra politik,diplomat,poet och härskare behövde en lämpligt fru. Valet föll på Clarice Orsini som han gifte sig i året 1469. Ny par behövde en ny residens, uppdraget fick arkitekt Giuliano da Sangallo (1443-1516).

Poggio a Caiano (1480-85) blev mönster för alla senare lantvillor, adelsgods utan försvarstorn och murar. En residens inspirerad av antika ”villa rustika” med kolumner och öppet portik är fortfarande ett flitigt turistmål.

Poggio a Caiano, guide, info
Poggio a Caiano är öppet för besökare med gratis inträde!
Alla Medicis villor med trädgårdar ingår i ett världsarv.

Under 80-talet av XV-sekel intensifierade Lorenzo sitt mecenatskap. Hans favoritskulptör Verrocchio utförde ”Putto med delfin” (1479) till medicinska Villa di Castello, en skulptur av ”David”(1473-75) till vilken har poserat ung Leonardo da Vinci ( hans elev mellan 1469-78) .

Samtidigt pågick arbete med monument över Pieros och Giovannis de Medici grav i den gamla sakristian San Lorenzo (1472).

San Lorenzo basilika
En enkel form sarkofag utan skulptur bekräftar bara
vilken stor konstnär har varit Andrea Verocchio.
# San Lorenzo

En vänskap och samtidigt mecenat skapade Lorenzo il Magnifico med Michelangelo Buonarroti. Han var bara 14 år gammal när Lorenzo upptäckte hans talang och tog under sina vingar. Kolla på den en av första Michelangelos verk: ”Madonna della Scala”(ca.1490) är utformad i teknik planrelief, vad innebär att figurer är svagt upphöjda från bakgrunden. Dessutom vilken fin, naturlig scen: Jungfru sitter med barn vid trappan och ammar!

Michelangelo
first work 
Madonna la Scala
Tänker bara att Michelangelo var cirka 15 år gammal (!) när han
gjorde detta skulptur. Han blev lärjunge hos Domenico Ghirlandaio
och hos Bertoldo di Giovanni. En bra förberedelse till otrolig karriär!
# Casa Bounarrotti
http://www.casabuonarroti.it museum och minnesställe som är värd att besöka
Via Ghibellina 70

Lorenzo avled i april 1492, knappt 43 år gammal och begravdes i sakristian San Lorenzo. Buonarroti fick uppdrag ( 1520-34) att uppträda 4 gravmonumenten i Nya Sakristian och det har varit en helt ny form-manieristisk stil. Mediceernas mecenatskap har kommit till ny epok, romska påvar och deras stora projektet.

Lorenzos il Magnifico grav är i mitten med skulpturer
heliga Kosma och Damian.

Lorenzos söner: Piero di Lorenzo (1471-1503) och Giovanni(1475-1521) var två olika personligheter. Piero kallas i historien ”Il fatuo”(den dumdryge) drabbades av konflikt med fransk kung vilken marscherade mot Neapel via Florens territorium. I resultatet kostade det honom makt och rike. Olycklig och sviken av florentinska Signorian blev han förvisad från Florens. Avled bara 30 år gammal.

Giovanni de Medici (1475-1521) gjorde en riktigt karriär, från kardinal ämbeten till påvens nominering. Han ärvde efter sin pappa intelligens och konstintresse, som påve kunde han skapa mer möjligheter till mecenat.Flera av berömda konstnärsnamn är knutna till påve LEO X (1513-21) bara att nämna Michelangelo, Rafael Santi. Det största av hans projekter är byggandet av S.T PETERSKYRKANS i alla fall påbörjan.

Rafael Santi, Påve Leo X
Rafael Santi (ca.1518)
Leo X mellan två kusinerna han upphöjde till kardinaler.En sympatiskt,mycket mänskligt ansikte.
# Uffizi

Styre i Florens övertogs till nästa Lorenzo (1492-1519), Piero il Fatuos son. Det till honom dedicerade Niccolo Machiavelli sin berömda skriften ”Fursten” men utan någon större uppskattning. Medicis återvändning var möjligt tack vore hjälp av kyrkan, en stark påvens stöd. Märkligt att nästa kyrkans överhuvud har igen kommit från våran kända släkte (efter Hadrianus VI korta pontifikat). Kardinalerna samlades igen och valdes Giulio de Medici (född i 1478) en oäkta son till Lorenzos Il Magnifico bror Giuliano, om jag förklarar tydligt! Han tog namnet Clemens VII (1523-1534) och gjorde största kulturella insatser till europeiska kultur.

”Pappa Clemente” kände Michelangelo sedan många år och gav honom uppdrag att planera biblioteket som skulle förvara 11 000 gamla manuskripten och 4 500 tryckta böcker. Biblioteca Laurenziana uppfördes i anslutning till kyrkan San Lorenzo. Arkitekturen planerades på manieristisk stil med vackra trappor, vestibul, korridorer.

Biblioteca Laurenziana(1525- 1571 öppet) inrymmer
riktiga pärlor som Vulgatabibeln, papyrusen med Saphona dikter, musikaliska
och medicinska kodexen mm.
http://www.bmlonline.it här man kan kolla på innehåll och
digital del, annars öppet till kl13.30 och är värd 9,5 euro för att känna atmosfären
av gamla tider.

Michelangelo skulle började jobba i Sixtinska kapellet mellan 1508-12. Han målade taket med scener av skapelsehistorien och skulle fortsätta vidare. Clemens VII påpekade från år 1533 men arbete börjades 1536 då hade Clemens dött…Michelangelo tillbringade 6 år i kapellet av hårt, ensamt och odödligt till nästa generationer, arbete!

”Yttersta domen” (1536-41) gör en stor intryck.
1. det är målad som altartavlan (
2.fanns ingen särskilt delningslinje mellan välsignade och fördömda
alla väntar på den sista dagen!
# Sixtinska kapellet, Vatikan

Vi lämnar nu gudomliga i himlen och återkommer till jordnära Medici -släktingar. Den nye hertigen Cosimo I (1519-74) tyckte om familjetradition att framträda konstmecenat och vårda samlingar. Han gifte sig med Eleonora di Toledo (1522-62), dotter till spanska vicekungen,vad skapade goda diplomatiska och ekonomiska möjligheter.

Cosimos favoritarkitekt och målare Giorgio Vasari utsmyckade byggnad vid Piazza Signoria, men i 1550 flyttade familj till nyss inköpta Palazzo Pitti. På det sätt gammal residens fick namnet Palazzo Vecchio. Men viktigaste uppdrag gällde att bygga det nya förvaltningskomplex mellan Palazzo och floden, komplex som kunde omfatta domstol,lokaler för råden och statsbyråkratin. Det fick namnet Gli Uffizi , vad innebär ”kontor”. Hit fördes snart hela Medicis konstsamlingen (1565) vilken idag är en av bästa världens museum!

Galeria degli`Uffizi (1560-81) rymmer konstskatter som Botticellis ”Venus födelse”, da Vinci
Tiziano, Caravaggio och många kända konstnär från 1300-talet till moderna tider.
http://www.uffizi.it här finns informationer om gemensam biljett
till Palazzo Pitti, Giardino di Boboli, Uffizi för 18 euro
Rekommenderar!

Storhertig Cosimo lag märke till begåvad skulptör Benvenuto Cellini (1500-71) i år 1545, då beställde han en staty av Judith och Holofernes, som skulle varna fiender och potentiella upprorsmakare. Cellini gjorde istället ”Perseus med Medusas huvud” av brons som har stått på Plazza della Signoria (1545-1554). Otroligt skulptur!

Kolla på Medusas huvud med ormar istället för hår!
#Loggia dei Lanzi, Florens
marmurdelen av skulptur finns i
Museo della Bargello, Florens
Här har vi Cosimo som en romersk befälhavare, idealiserad
skulptur i krigsutrustningen (1546-1548)
#Museo Nazionale del Bargello

Mecenatskap utvecklades…. Agnolo di Cosimo Di Mariano, kallad Bronzino (1503-72) började jobba till Medici redan i 1540-1545 vid dekoration i Palazzo Vecchio. Han målade religiösa fresker om Moses liv till privata kapellet Eleonora di Toledos.

320 x 490 cm stora fresker representerar ett tidig barockstil
(manierism) eleganta,muskulösa kroppar, vackra ansikte
utan komplicerade lösningar
# Palazzo Vecchio, Florens

Bronzino är mest känd av Medicifamiljens porträtter vilka han utförde postumt eller aktuell. Dem är riktiga mästerverk och vi kan beundra den vackra, kalla stilen framför allt i Uffizi och i Palazzo Vecchio (studiolo).

Eleonora med son Giovanni (1545)
Bronzino är mer koncentrerad på hennes klädnings
detaljer än på psykologiska drag
#Uffizi
Porträtt av Cosimo (1545) I visar makt,styvheten
i kroppen -en hyllning till sin beskyddare
#Uffizi

Familjen Medici kontrollerade stora egendomar runt Toscana. Först ville dem ha lantliga palatset att demonstrera sin makt och rikedom, samtidigt tillflyktsort för vila och nöje. En av vackraste är Villa di Castello byggdes (1427-77) med trädgården skapad an Niccolo Tribolo (som senare utförde kända Boboli).

Till den residens utförde Sandro Botticelli vackra målningar: ”Våren”, ”Venus födelse”, ”Pallas och centaurer”. Informationer vem beställde så stora tavlor(203 x 314cm) har vi från en inventarieförteckning ( 1499) och från Giorgios Vasari krönika. Målningar sponsrade Lorenzo di Pierfrancesco och hans bror Giovanni mellan 1470-82. Det finns så många teorier och interpretationer vad gäller allegorin på tavlor, symboler och funktion. Alla handlar om mytologiska miljö och visar naturlig skönheten av förlängda kroppar, subtila rörelse och oerhört vacker natur (500 olika växter avbildad på tavlan vilka av 190 blommor finns i Toscana mellan mars-maj!).

# Uffizi
”Primavera” 81482-85)
207×319 cm att beundra Botticellis talang!
#Uffizi

Hur stolta har varit Medici av sin förmögenhet och kulturpåverkan, det kan vi märka. Dem skapade dynasti som hade förbindelse med kungar, påvar fast på början det var bara ullhandel!

En av sista storhertigar, kardinal Ferdinand I gav en uppdrag till flamändsk konstnär Justus Utens att dokumentera Medicis villor.

Villa Ambrogiana i Montelupo (1587) och 17 andra (idag 14)
avbildades av Justus Utens på lunetter- tavlor
av fågel-perspektiv!
https://en.wikipedia.org/wiki/Giusto_Utens
# bevarad i Petraia Villa Medici idag

Varje medlem av familjen hade sin egen residens var de kunde jaga, vila och möta upp med sina kunder, gäster och andra viktiga personer. Man kan besöka nästan alla villor med parker, även dem som är i privata händer i vissa tider och dagar.

Mediceerna var första i europeiska historien härskare som med full medvetande sponsrade konstnärer, först att bygga eget samling, förmögenhet, för det andra att satsa på Florens-utveckling. Dem trollbindande staden med kultur. Vi gjorde en konstresa till statens portar ,till Florens som är stolt av sina rikedomar och välkomnar alla som vill bara se detta!

Författare: Ewa Nienartowicz

Arkivarie med kärlek till konsthistoria, konstvärlden och böcker.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s