Nio exempel på kvinnliga impressionister.

Impressionismen var det viktigaste som hade hänt i den europeiska konsten sedan renässansen. Det var den första konstriktningen som kopplades … Mer