Maria Sibylla Merian (1647-1717): vetenskap och konst.

När vetenskap och naturen mötas med konst. Det vacker ordet ”entomolog” förekommer från grekiska och benämner insekter, deras beteende, livscirkel … Mer