Josef Mehoffer (1896-1946) i den hemliga trädgården.

De första människorna, Adam och Eva levde i en paradisisk tillvaro i nära gemenskap med Gud. Edens trädgård har varit … Mer